SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY TESPİT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. 16/07/2018

Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi için tıklayınız. 27/06/2018

Burhaniye Merkez ve Mülhakat Adliyeleri 2017 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olanların işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 05/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavında başarılı olan adaylara ilişkin nihai başarı listesi için tıklayınız.
Burhaniye Merkez ve Mülhakat Adliyeleri 2016 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.
28 Şubat 2017 ve 1 Mart 2017 tarihlerinde, Burhaniye Adliyesinde yapılan Sözleşmeli Soförlük Sözlü Mülhakatı Kazanan-Kazanamayan Adaylar listeleri için üzerlerine tıklayınız.
Sözlü Mülhakatı Kazanan Asil Adayların Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporunu, mal bildirim formunu, diploma aslını, evli olanların eş durum beyanı, 6*9 ebadında iki adet vesikalık resmi, 4 adet vesikalık resmi (güvenlik arşiv ve araştırma formunu teslim etmeyen adayların beş adet güvenlik arşiv araştırma formunu, beş adet sabıka kaydını, beş adet nüfus aile kayıt tablosunu , beş adet nüfus kimlik fotokopisini ) 06/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği hususu ilan olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

27 Şubat 2017 tarihinde Burhaniye Adliyesinde yapılan
Sözleşmeli Aşçı,
Kaloriferçi
Cezaevi Katibi
Sözlü Mülhakatı Kazanan-Kazanamayan Adaylar listeleri için üzerlerine tıklayınız.
Sözlü Mülhakatı Kazanan Adayların Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporunu, mal bildirim formunu, diploma aslını, aşçılık, kaloriferçilik ve bilgasayar sertifika asıllarına, 6*9 ebadında iki adet vesikalık resmi, 4 adet vesikalık resmi (güvenlik arşiv ve araştırma formunu teslim etmeyen adayların beş adet güvenlik arşiv araştırma formunu, beş adet sabıka kaydını, beş adet nüfus aile kayıt tablosunu , beş adet nüfus kimlik fotokopisini ) 03/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği hususu ilan olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

30/01/2017 tarihinde Cezaevi Şoförlük Uygulamalı Sınavında başarılı olan adayların sözlü mülhakat tarihleri için tıklayınız. Sözlü Mülhakata katılmaya hak kazanan adayların beş adet güvenlik arşiv araştırma formu ( fotograflı), beş adet sabıka kaydı, beş adet nüfus aile kayıt tablosu, beş kimlik fotokopisini 09/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerekti hususu ilan olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Cezaevi Katipliği uygulama sınav sonuçları için tıklayınız.
Sözleşmeli Cezaevi Katipliği uygulama sınavında başarılı olan, sözlü mülhakata girmeye hak kazanan adaylar için tıklayınız.
Ceza İnfaz Kurumu Sözleşmeli Aşçı, Kaloriferci, Şoför ve Cezaevi Katipliği aday tespit listesi için tıklayınız.

Uzman Erbaş olarak en az 2 yıl görev yapmış ve kendi isteğiyle sözleşmesini fesh etmiş olanlar arasından sözleşmeli infaz ve koruma memuru alımı sözlü mülhakatı kazanan asil ve yedek adaylara ilişkin liste için tıklayınız. Asil ve yedek kazanan adayların Mal Bildirim Formu ( 1 adet), Diploma aslı ve fotokopisi, Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi sadece asil kazanan adaylar getirecektir.) , Adli Sicil Kaydı ( 1 adet ), Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 1 adet), Nüfus Aile Kayıt Tablosu( 1 adet ), Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, Askerlik Durum Belgesi ( 1 adet ), Eşinin çalışma durumuna ilişkin dilekçe (1 adet), 2 adet vesikalık resim, 6*9 ebadında 2 adet resmi 20/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği hususu ilan olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5271 sayılı CMK'nun 253, 254, 255 maddelerinin oluşturduğu 26 Temmuz 2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu'na Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/ç ve 15. maddelerinde belirtilen şartları taşıyan ve "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı" olarak görevlendirilen personel listesi için tıklayınız.

Uzman Erbaş olarak en az 2 yıl görev yapmış ve kendi isteğiyle sözleşmesini fesh etmiş olanlar arasından sözleşmeli infaz ve koruma memuru alımı boy-kilo ölçümünü kazanan-kazanamayan , 16/01/2017 tarihi saat:08:30 Burhaniye Adliyesinde düzenlenecek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste tıklayınız.

Uzman Erbaş olarak en az 2 yıl görev yapmış ve kendi isteğiyle sözleşmesini fesh etmiş olanlar arasından 04 OCAK 2016 tarihinde sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu boy-kilo ölçümüne girmeye hak kazanan adaylara için liste için tıklayınız. Adayların boy-kilo ölçümüne gelirken beş adet kimlik fotokopisi, beş adet sabıka kaydı, beş adet nüfus kayıt örneği, beş adet fotograflı imzalı güvenlik arşiv araştırma formunu ( bilgisayar ile doldurulacak) teslim etmeleri gerektiği ilan olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 2017 Hukuk Bilirkişisi ilanı için lütfen tıklayınız
 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 23/02/2016 tarih ve 80177264-604-E.84/747 sayılı Basın Sözcülüğü İle Medya İletişim Bürosu İrtibat Bilgileri için tıklayınız.

   Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığına uzlaştırmacı olarak görevlendirilmek üzere yapılan başvurular değerlendiririlerek, uzlaştırmacı olarak görevlendirilenlere ilişkin kabul kararı ve listesi için tıklayınız.

  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 24/12/2015 tarih ve 19120602-010-03-01-0479-2015-E.1765/85896 sayılı, "Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları" konulu yazıları ekinde gönderilen 22/12/2015 tarih ve 19120602 -010-06-02-0479-2014-E.1745 153/1 sayılı, Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları konulu Genelgeleri gereğince; Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde "Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu" 06/01/2015 tarihi itibariyle kurulmuştur.
"Basın Sözcülüğü İle Medya İletişim Bürosu İrtibat Bilgileri" listesi için tıklayınız.

Bilirkişi ve uzlaştırıcı listeleri için tıklayınız

  Burhaniye Adliyesi Lojman resimleri için tıklayınız
Somali ve açlık tehlikesi yaşayan  diğer Afrika ülkelerine yardım kampanyası
UYAP iş listelerinde bekleyen işler
UYAP sms bilgi sistemi Asliye Abone sayısı